Bruk av appen forutsetter at kommunen har kjøpt og aktivert tjenesten, samt gyldig pålogging gjennom ID Porten.
Som forelder kan du enkelt kommunisere med de ansatte som har en relasjon til barnet ditt på skolen. Motta relevant informasjon på mobilen, som nyheter, gruppe meldinger, individuelle meldinger eller spørreskjema. All dialog dokumenteres i elevmappen og er også tilgjengelig via foresattportalen på nett.

Eventuelle spørsmål og problemstillinger fra foresatte knyttet til appen skal meldes til skole/kommune, og ikke til systemleverandør (Visma).

Release notes

- Appen tillater endring av dagsfravær på dagens dato fram til skoleslutt
- Feilrettinger og forbedringer- Allowing to edit hour absence the same day until the end of the school day
- Bugfixes and stability improvements

Categories

Education >

Minimum OS version

iOS 13.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store