Oslonøkkelen er en digital nøkkel som gir innbyggerne utvidet og enklere tilgang til flere av byens tjenester.

Med Oslonøkkelen får du mulighet til å åpne minigjenbruksstasjoner utenfor betjent åpningstid, bruke appen til å identifisere deg på gjenbruksstasjoner, og åpne biblioteker. Flere tjenester kommer etter hvert.

Release notes

Vi jobber stadig med store og små endringer for Oslonøkkelen skal bli så god som overhode mulig. Om du ikke enda har gjort det, vil du ved å godkjenne de nye vilkårene få en brukerprofil slik at tilganger du har eller får i appen vil følge deg som person.

Oppsummert:
- Ny brukerprofil
- Mulighet for innsyn i brukerdata
- Mange andre små endringer og rettelser

Minimum OS version

11.0

Download in Apple App Store