Oslonøkkelen er en digital nøkkel som gir innbyggerne utvidet og enklere tilgang til flere av byens tjenester.

Med Oslonøkkelen får du mulighet til å åpne minigjenbruksstasjoner utenfor betjent åpningstid, bruke appen til å identifisere deg på gjenbruksstasjoner, og åpne biblioteker. Flere tjenester kommer etter hvert.

Release notes

Denne versjonen gjør det enda litt enklere å bruke support gjennom appen.

Categories

Utilities >

Minimum OS version

iOS 13.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store