Oslonøkkelen er en digital nøkkel som gir innbyggerne utvidet og enklere tilgang til flere av byens tjenester.

Med Oslonøkkelen får du mulighet til å åpne minigjenbruksstasjoner utenfor betjent åpningstid, bruke appen til å identifisere deg på gjenbruksstasjoner, og åpne biblioteker. Flere tjenester kommer etter hvert.

Release notes

Her kommer det en liste som kanskje vil friste:
- Det kan nå bli vist avviksmeldinger på steder som opplever feil
- Lagt til bryter for å skru på mørkt tema under innstillinger
- Nytt utseende på sjekkbokser
- Økt skriftstørrelse på informasjonen til steder
- Noen småfeil har blitt fikset

Minimum OS version

13.0

Download in Apple App Store