App for billettløs betaling av parkering i offentlige veier og plasser i Porsgrunn kommune. Appen kan benyttes til kjøp av elektroniske parkeringstillatelser.

Release notes

Categories

Navigation > Travel

Minimum OS version

iOS 12.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store