Bruk RiR Renovasjon for å identifisere deg på våre gjenvinningsstasjoner.
Appen genererer unike QR-koder som adgangsbevis for dine tilgjengelige eiendommer.
Du administrerer selv dine eiendommer, tømmevarsel, kvoter og leveringer.
Som eier av en eiendom kan du dele tilgang til andre i husholdningen. Alle brukere av RiR Renovasjon kan motta delinger fra eiere.
Nyttig informasjon om RiR IKS er lett tilgjengelig i appen.Funksjoner:
- Adgangsbevis
- Håndtering av dine eiendommer
- Tømmevarsler
- Oversikt over dine kvoter og leveringer
- Del tilgang til dine eiendommer med andre brukere av RiR Renovasjon.
- Motta delinger for å kunne levere avfall for andre eiendommer

Release notes

Categories

Lifestyle > Productivity

Minimum OS version

iOS 8.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store