Med mobilbanken kan du gjennomføre de vanligste banktjenestene, og ha god oversikt over hverdagsøkonomien, rett fra mobilen. Det blir løpende utviklet ny funksjonalitet, så følg med. I dag kan du:
• Betale enkelt og raskt
• Se alle kontoene du disponerer i en og samme oversikt, også kontoer fra andre banker
• Opprette og administrere Avtalegiro
• Administrere eFaktura
• Signere dokumenter
• Sperre kort

Release notes

Denne oppdateringen inneholder forbedringer og feilrettelser

Categories

Finance > Utilities

Minimum OS version

iOS 14.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store