Gratis app med kupongtilbud fra samarbeidspartnerene til Studentkalenderen

Kun for studenter i Norge.

Inneholder også en praktisk lekseplanlegger.

Release notes

Bug fix

Categories

Education > Games

Minimum OS version

iOS 12.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store