Med Mobilt Bedriftsnett fra Telenor kan du se
hvem som har ringt deg, også når telefonen har vært avslått ved flyreiser eller ved fravær med viderekobling.


Innringere som ikke er lagret i dine kontakter, blir presentert med automatisk oppslag fra bedriftskatalogen eller ekstern nummeropplysning fra EasyConnect dersom disse har ringt deg tidligere.I appen kan du sette fravær slik at sentralbordet og kollegaer kan se din tilgjengelighet og informere de som ringer deg, om når du blir ledig.
Du får frihet til å jobbe der du er. Du kan ringe, svare og sette over samtaler som om du var på kontoret.Appen ber om tilgang til dine kontakter.Informasjon det gis tilgang til her lagres og behandles kun lokalt i appen på telefonen og overføres ikke til andre systemer.

Funksjonalitet i appen:

- "Se hvem som ringer" (Identifisering av anrop)

- Anropslogg med automatisk oppslag fra bedriftskatalog og ekstern opplysningstjeneste
- Søk på navn, nummer, bedrifter og adressser
- Søk i bedriftskatalog, anropslogg, lokale kontakter og ekstern opplysningstjeneste
- Favoritter (ringe til og sette over til favoritter)
- Sette fravær (f.eks Ikke forstyrr, Møte, Lunsj, Ferie) med eller uten viderekobling
- Velge visningsnummer (hvis akitvert for bedrift og abonnement)
- Logge av og på ringekøer (hvis medlem av ringekøer)
- Info om besvarte og ubesvarte køanrop i samtaleloggen.
- Innkalling til telefonmøte
- Viderekoblingsinnstillinger
- med mer

Release notes

Forbedringer og feilrettinger

Categories

Productivity > Business

Minimum OS version

iOS 12.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store