Digital meldingsbok for foresatte ved skoler og barnehager som benytter Transponder SMS. Det er en rekke fordeler med å bruke appen fremfor tradisjonelle SMS-meldinger.

Hovedpunkter:
* Skjema for fraværsmeldinger
* Filvedlegg
* Samlet meldingsbok for flere skoler/barnehager
* Automatisk leveringsrapport når din melding har blitt levert til skolen
* Se tidspunkt og hvem som har mottatt/behandlet meldingen du har sendt
* Elektroniske skjemaer kan besvares direkte i app
* Sikker meldingstransport mellom skole og mobil


Om du velger å logge ut fra app-en, så vil du igjen få vanlige SMS-meldinger fra skole/barnehage.

Release notes

* Støtte for tredjeparts tastatur som eksempelvis Gboard og SwiftKey
* Oppdatering av rammeverk for push-meldinger

Categories

Education > Social Networking

Minimum OS version

iOS 10.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store