Appen gir deg som er sjåfør, informasjon om hva som skjer, og hva du finner av informasjon langs veiene. Du kan se informasjon langs en rute eller i et område du tegner opp i kartet.

Appen inneholder en kartløsning fra Statens vegvesen.

Du kan bruke den til dette:
• søke opp en rute, lagre den som favoritt, og få varslinger
• se hva som skjer nær deg basert på din posisjon
• se høydebegrensninger i kartet
• vise trafikkmeldinger, webkamera og værstasjoner
• velge kjøretøy og få opp tilpasset informasjon for typen
• tegne og lagre et område i kartet, og få varslinger.
• få rask tilgang til informasjon av bestemte typer ved å lagre dem som favoritter (for eksempel trafikkmeldinger, pauseplasser og webkamera)
• finne tilbake til varslede hendelser i en innboks


Informasjonen som vises i kartet, er:
• veiarbeid
• stengte veier
• viktige meldinger
• pauseplasser
• ladestasjoner
• ferjer
• webkamera med bilder og video av vær- og kjøreforhold
• egendefinerte begrensninger på kjøretøyshøyde


En av de viktigste oppgavene til Vegvesenets trafikk-app er å vise nyttig informasjon for deg som er tungbilsjåfør. Du vil derfor også finne døgnhvileplasser, noen med kamera og bildegjenkjenning for å vise ledig kapasitet (tjenesten utvides), og en ruteplanlegger som hjelper deg med å finne en lovlig rute basert på høydebegrensninger og bruksklasser.


Tilgjengelighetserklæring:

I henhold til norsk lov har Vegvesen Trafikk utarbeidet en tilgjengelighetserklæring for appen:
• Bokmål: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/6d61b316-2998-4734-b377-313ab508c5b7
• Nynorsk: https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/6d61b316-2998-4734-b377-313ab508c5b7

Ønsker du å gi tilbakemelding om informasjon eller funksjoner som ikke er tilgjengelig for deg på grunn av manglende universell utforming, kan du sende en mail til trafikkapp@vegvesen.no .

Release notes

Tekniske forbedringer

Categories

Utilities > Navigation

Minimum OS version

iOS 13.4

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store