App for ledere og ansatte i virksomheter som benytter Worksoft Workforce Management System.

Som ansatt får du oversikt over egen turnus/arbeidstid, og kan enkelt melde deg på ledige vakter, bytte vakter og søke om ferie eller fravær.

-Se vaktene dine i kalender
-Se hvem du jobber sammen med
-Søk om å bytte vakt med kollega
-Søk om ferie og fravær
-Se antall arbeidstimer og feriedager
-Se kontaktinfo til dine kolleger og kontakt dem direkte
-Du får også oversikt over timene du har arbeidet, status på feriedager og timesaldo
-Meld deg til å arbeide i andre butikker/avdelinger i virksometen
-Få varsler for alle endringer som angår deg
-Som leder får du full tilgang til din virksomhet på mobilen!

Organiser arbeidsdagen ved å administrere ledige vakter, bytter og fraværssøknader.
Ha full økonomisk oversikt med oppdaterte nøkkeltall mot budsjett.

-Eget dashboard med samlet informasjon om oppgaver som må følges opp
-Legg ut og godkjenn ledige vakter
-Administrer ferie- og fraværssøknader
-Økonomisk oversikt mot budsjett med bl.a. oppdatert lønnsprosent, personalkost, omsetning og timeforbruk.
-Se hvem som jobber
-Kontakt dine medarbeidere direkte via mail eller telefon
-Få tilgang til flere butikker/avdelinger med samme innlogging
-Bytt mellom lederrolle og ansattrolle med samme innlogging

MERK: For å benytte appen må din arbeidsgiver benytte Worksoft WFM system inkl. app i virksomheten. Kontakt din leder for påloggingsinformasjon.
Kontakt Worksoft for mer informasjon om Worksoft WFM system.

Release notes

Mindre feilretting for ansatte som jobber samtidig i flere avdelinger

Categories

Business > Productivity

Minimum OS version

iOS 11.0

Price

Free ($0)

Download in Apple App Store